Με στρατιωτική πειθαρχία

Με στρατιωτική πειθαρχία