Αυτή η φωτογραφία από εκδρομή του Συλλόγου Απόμαχων Βασιλικών Λακωνίας

Αυτή η φωτογραφία από εκδρομή του Συλλόγου Απόμαχων Βασιλικών Λακωνίας