Κόβουν το Daredevil από το Netflix, κλείνουν μαζί και τον τάφο τους

Λίγο μετά την ακύρωση των Iron Fist και του Luke Cage

SERIES
THE NERDSTREAM · 30 Νοεμβρίου 2018