Αστακοί! Οχχι δεν τ' αφήνου. Θα τα κρατσ!

Αστακοί! Οχχι δεν τ' αφήνου. Θα τα κρατσ!