Όταν πάλι δε θέλεις να ακούσεις τα νέα από το μέτωπο

Όταν πάλι δε θέλεις να ακούσεις τα νέα από το μέτωπο