Τι εννοείς δεν παρκάρουμε στις διαβάσεις

Τι εννοείς δεν παρκάρουμε στις διαβάσεις