Λήξη συναγερμού, το Ms Paint τελικά δεν θα αφαιρεθεί από τα Windows

Μας πήρανε τον ναρκαλιευτή και την πασιέντζα, δεν θα τους δώσουμε και το Paint

THE STREAM
THE NEWSROOM · 25 Ιουλίου 2017