Ο Elon Musk βγάζει rap κομμάτι, το κριντζ γίνεται ορατό από το κάμπριο που έστειλε στο διάστημα

Το “RIP Harambe” πιάνει τον παλμό της επικαιρότητας, τρία χρόνια μετά

POPSTREAM
THE NERDSTREAM · 1 Απριλίου 2019

Ο Elon Musk ξεκινάει πόλεμο memes με τον λαό του Fortnite, γιατί Elon Musk είσαι αφού

Μια σταθερά ευχάριστη παρουσία εντός κι εκτός internet

GAMES
THE NERDSTREAM · 22 Οκτωβρίου 2018