Η Λούτσα της California

Φωτογραφίες 3 δεκαετιών του Joseph Szabo στην Jones Beach

ARTS
Moloch · 6 Ιουλίου 2013