Είναι επίσημο, το Netflix φτιάνει σειρά Assassin’s Creed

Ανατέλλει μια νέα εποχή για τη μεταφορά video games στην οθόνη

SERIES
THE NERDSTREAM · 29 Οκτωβρίου 2020