10 φωτογραφίες από το Smoke The Fuzz Fest: Descent Edition με Amenra & Chelsea Wolfe

10 φωτογραφίες από το Smoke The Fuzz Fest: Descent Edition με Amenra &...

10 φωτογραφίες από το Smoke The Fuzz Fest: Descent Edition με Amenra & Chelsea Wolfe

Και bonus μία δική μας

 08.05.2017  ·  Από:   LUBEN CREW

Μετά από αυτό που ζήσαμε μας πήρε μέρες να συνέλθουμε, πόσω μάλλον να ψάχνουμε σε κάρτες μνήμης τις φωτογραφίες που με δυσκολία τραβήξαμε το διήμερο 28 & 29 Απριλίου σε Gagarin και Piraeus 117 Academy αντίστοιχα στο Smoke The Fuzz Fest: Descent Edition

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Τσάκας

Amenra

Chelsea Wolfe

Oathbreaker

Skull & Dawn

Luben Crew

Άντε και του χρόνου!

LUBEN CREW