Όταν έχεις πουλήσει την ψυχή σου σε μπουχουκόβιους αγγέλους.

Όταν έχεις πουλήσει την ψυχή σου σε μπουχουκόβιους αγγέλους.