Αυτό εδώ το άγνωστο μέλος από τα βραβευμένα «Παιδιά του Πειραιά»

Αυτό εδώ το άγνωστο μέλος από τα βραβευμένα «Παιδιά του Πειραιά» Από Dimitrios Papanikos