Όταν η καρέκλα δε μπορεί με τίποτε να διαφθείρει τον σταθερά ανορθόγραφο χαρακτήρα σου

Όταν η καρέκλα δε μπορεί με τίποτε να διαφθείρει τον σταθερά ανορθόγραφο χαρακτήρα σου