Όταν σκέφτεσαι ότι έχει κρυώσει το μεσημεριανό και δεν έχεις σχολάσει

Όταν σκέφτεσαι ότι έχει κρυώσει το μεσημεριανό και δεν έχεις σχολάσει