Όταν αντί να πεθάνεις για τη σημαία πεθαίνει η σημαία για σένα

Όταν αντί να πεθάνεις για τη σημαία πεθαίνει η σημαία για σένα