Αυτός ο Ντέρτι Χάρι, αν το Ντέρτι ήταν από το σταθμό

Αυτός ο Ντέρτι Χάρι, αν το Ντέρτι ήταν από το σταθμό