Όταν σου έχει πει ο γιατρός να ξεκινάς τη μέρα με κάτι ελαφρύ

Όταν σου έχει πει ο γιατρός να ξεκινάς τη μέρα με κάτι ελαφρύ