Όταν τσεκάρεις κατάλογο στην ταβέρνα και έχουν τελειώσει όλες οι σούβλες

Όταν τσεκάρεις κατάλογο στην ταβέρνα και έχουν τελειώσει όλες οι σούβλες