Όταν μπορείς να πεταχτείς μέχρι το περίπτερο και να πάρεις και την Πόλη γυρνώντας

Όταν μπορείς να πεταχτείς μέχρι το περίπτερο και να πάρεις και την Πόλη γυρνώντας