Περπατώ εις το δάσος κι ακούω χιπ χοπ, λες να απολύομαι μαζί με τους ΕΠΟΠ;

Περπατώ εις το δάσος κι ακούω χιπ χοπ, λες να απολύομαι μαζί με τους ΕΠΟΠ;