Όταν βάζεις τον ύφαλο στο «ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»

Όταν βάζεις τον ύφαλο στο «ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»