Όταν ο πρωταθλητής Ευρώπης συναντά τον πρωταθλητή Χειμώνα

Όταν ο πρωταθλητής Ευρώπης συναντά τον πρωταθλητή Χειμώνα Red Duckling