Όταν τα πανηγύρια της ΔΑΠ μετά από εκλογές μοιάζουν με συνέδριο κβαντομηχανικής