Όταν έχεις μόλις βγει από 20 χρόνια στο κατηχητικό