Αυτή η φάση που ανησυχείς για το αν ο άνθρωπος είχε κρατήσει backup του εγκεφάλου του