Αυτό εδώ ο μαρτυρικός θάνατος του Αποστόλου Πέτρου του Πελεκάνου στη Μύκονο το 2018 μ.Χ.