Όταν εκτός από τον Τάκη σκάει και ο Τάκο στο συλλαλητήριο