Όταν έχεις ήρωά σου και τον Παύλο Μελά και το Λάκη Γαβαλά

Όταν έχεις ήρωά σου και τον Παύλο Μελά και το Λάκη Γαβαλά