Αν ο Τζόκερ αποφάσιζε να μονάσει στο Άγιο Όρος

Αν ο Τζόκερ αποφάσιζε να μονάσει στο Άγιο Όρος