Όταν μπορεί να μην έχεις το χρυσό της Πατουλίδου, αλλά έχεις τον χρυσό Πατούλη

Όταν μπορεί να μην έχεις το χρυσό της Πατουλίδου, αλλά έχεις τον χρυσό Πατούλη