Όταν εκεί στο εξωτερικό τιμάνε τα έθιμά μας

Όταν εκεί στο εξωτερικό τιμάνε τα έθιμά μας