Όταν πέφτει κυριολεκτικά ξύλο μετά μουσικής

Όταν πέφτει κυριολεκτικά ξύλο μετά μουσικής