Όταν είσαι τόσο γκλάμορους που το κάνεις και από τον καναπέ σου

Όταν είσαι τόσο γκλάμορους που το κάνεις και από τον καναπέ σου