Όταν είχαμε Σελίμ κοιμόμασταν με το ψυγείο ανοιχτό

Όταν είχαμε Σελίμ κοιμόμασταν με το ψυγείο ανοιχτό