Όταν είναι μεταγραφική περίοδος αλλά κάποιοι δε διασκεδάζουν

Όταν είναι μεταγραφική περίοδος αλλά κάποιοι δε διασκεδάζουν