- Πες μου τουλάχιστον ότι μας απέκλεισε η Ισπανία Φριτς

 - Πες μου τουλάχιστον ότι μας απέκλεισε η Ισπανία Φριτς