Όταν είσαι Μπάγιερν αλλά λύση θα δώσει η Μπάγερ

Όταν είσαι Μπάγιερν αλλά λύση θα δώσει η Μπάγερ