Όταν θες να ρίξεις μνημόνιο στην Κορέα αλλά δε μπορείς

Όταν θες να ρίξεις μνημόνιο στην Κορέα αλλά δε μπορείς