Θα σε πάω από δω να κόψουμε δρόμο

Θα σε πάω από δω να κόψουμε δρόμο