Θα κάνει 2-3 μανούβρες παραπάνω αλλά θα βγει

Θα κάνει 2-3 μανούβρες παραπάνω αλλά θα βγει