Ένα κατουρηματάκι ρίχνω και φεύγω

Ένα κατουρηματάκι ρίχνω και φεύγω