Αυτό το λεωφορείο που δεν πηγαίνει πάνω στο διάζωμα (για κάποιο λόγο)

Αυτό το λεωφορείο που δεν πηγαίνει πάνω στο διάζωμα (για κάποιο λόγο)