Ένας φίλος από τα παλιά…

Ένας φίλος από τα παλιά…