80 χρονια επιτυχίες: Πως η ΑΕΠΙ έκλεψε εκατομμύρια από κράτος και καλλιτέχνες

Η ΑΕΠΙ είναι ιδιωτική εταιρία και έχει μονοπώλιο στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών

stream
Τσαγκ · 21 Φεβρουαρίου 2017