Και η Ολλανδία ψήφισε νόμο που απαγορεύει την μπούρκα και το νικάμπ σε δημόσιους χώρους

Το ζήτημα αυτό αποτελεί την αιχμή του αντι-ισλαμικού κόμματος PVV (Κόμμα για την Ελευθερία)

THE STREAM
Τσαγκ · 30 Νοεμβρίου 2016