Ενημερωθήκαμε από το Μητροπολίτη Αιτωλίας για το τι γίνεται στα ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ στο Μεσολόγγι και μας έψησε τρελά η φάση

Η ομιλία εγινε στα πλαίσια της εκδήλωσης “Μορφές αγίων στο σύγχρονο χειρουργικό τραπέζι”

stream
Τσαγκ · 14 Φεβρουαρίου 2017