Κλειστοί για άλλη μια τελευταία συναυλία Scorpions οι δρόμοι σήμερα, πανηγυρίστε ελεύθερα

Αν κολλήσετε στην κίνηση σκεφτείτε τουλάχιστον ότι είναι για καλό σκοπό

THE STREAM
THE NEWSROOM · 16 Ιουλίου 2018