ΚΟΜΙΚ: Τι νομίζαμε πως λένε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς όταν ήμασταν μικροί

Τα “Κουραφέλκυθρα” του Αντ. Βαβαγιάννη τολμούν μια ανάλυση του τραγουδιού με τους πιο άκυρους στίχους

ORIGINALS
LUBEN CREW · 31 Δεκεμβρίου 2014