Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ψήφισαν να μπαίνουν τα παιδιά τους τζάμπα σε μεταπτυχιακό

Η απαλλαγή από τα δίδακτρα των 3000 ευρών ισχύει φυσικά μόνο για τα τέκνα τους

stream
THE NEWSROOM · 12 Σεπτεμβρίου 2017